Gmina Ustronie Morskie położona jest w północnej części woj. zachodniopomorskiego nad 10. kilometrowym odcinkiem wybrzeża Bałtyku. Powierzchnia gminy wynosi 57 km 2 i podzielona jest na 6 sołectw: Ustronie Morskie, Sianożęty, Gwizd, Kukinka, Kukinia i Rusowo. Gminę zamieszkuje 3580 stałych mieszkańców.

Krajobraz gminy i walory przyrodnicze pozwalają zaliczyć ją do najbardziej atrakcyjnych miejscowości nadmorskich. Decyduje o tym przede wszystkim nadmorskie położenie, charakteryzujące się urozmaiconym brzegiem morskim z piaszczystymi plażami, klifowym brzegiem i bogatym światem roślin i zwierząt. Dużą atrakcją są dwa mola spacerowe w Sianożętach i w Ustroniu Morskim wybiegające 100 m w morze oraz przystań rybacka.

Działalność turystyczna skupia się w blisko 120 ośrodkach wypoczynkowych, funkcjonują dwa kempingi oraz pola namiotowe. W gminie Ustronia Morskie rozwija się agroturystyka i ekoturystyka.
Sposoby i możliwości wypoczynku w naszej gminie są zróżnicowane. Zwolennicy wycieczek pieszych i rowerowych mogą korzystać ze specjalnie wyznaczonych szlaków turystycznych, ciągnących się wzdłuż wybrzeża morskiego , natomiast miłośnikom koni proponujemy przejażdżki konne, bryczką oraz zajęcia z hipoterapii. Na terenie lotniska w Bagiczu organizowane są różnorodne imprezy sportowo - rekreacyjne a także loty turystyczno - widokowe samolotem i motolotnią.

Gmina Ustronie Morskie położona jest przy drodze krajowej Nr 11 i posiada doskonałe połączenia komunikacyjne z wieloma miastami w kraju i zagranicą.

Die Gemeinde Ustronie Morskie liegt im Nordteil der westpommerschen Wojewodschaft an dem 10 km langen Ostseekustelauf. Die Flache der Gemeinde betragt 57 km 2 und wird in 6 Schulzenamte geteilt: Ustronie Morskie, Sianożęty, Gwizd, Kukinka, Kukinia und Rusowo. Die Gemeinde wird von 3580 standigen Einwohnern bewohnt.

Die Landschaft und Naturvorzuge der Gemeinde lassen sie zu attraktivsten Ostseeortschaften rechnen. Daruber entscheidet vor allem die Kustenlage, die sich durch mannigfaltige Meereskuste mit Sandstranden, Steilkuste und reiche Pflanze- und Tierwelt charakterisiert. Eine grosse Attraktion sind zwei Spaziermolen in Sianożęty und Ustronie Morskie, die 100 Meter ins Meer hinauslaufen und Anlegeplatz fur Fischkuttern.

Die touristische Tatigkeit konzentriert sich in fast 120 Erholungszentren, hier funktionieren auch Camping-und Zeltplatze. In der Gemeinde Ustronie Morskie entwickeln sich auch Agro- und Okotouristik.

Die Arten und Moglichkeiten der Erholung in unserer Gemeinde sind unterschiedlich. Die Anhanger der Fusswanderungen und Farradausfluge konnen speziell bestimmte Touristenwege benutzen, die sich die Meereskuste entlang hinziehen und den Pferdefreuden wiederum schlagen wir Spazierritte, Reisewagenfahrten und Beschaftigungen in Hippotherapie vor. Auf dem Flugplatzgebiet in Bagicz werden unterschiedlische Sport- und Rekreationsveranstaltungen, auch touristische Aussichtsfluge mit Flugzeug und mit dem Motogleiter organisiert.

Die Gemeinde Ustronie Morskie liegt bei der Landesstrecke Nr 11 besitzt ausgezeichnete Verbindungen mit vielen Stadten im Inland und im Ausland.

 

The Ustronie Morskie community is located in the northern part of West Pomeranian province on a ten-kilometer long stretch of the Baltic coast. The 57 km2 area of the community is divided into 6 village administrations: Ustronie Morskie, Sianożęty. Gwizd, Kukinka, Kukinia and Rusowo. The community has 3580 permanent residents.

The landscape of the community and its natural beauty justifty its opinion of one of the most attractive places on the sea coast. The location on the sea is characterised by a very varied sea shore with sandy beaches, cliffs and rich fauna and flora. Two piers in Sianożęty and Ustronie Morskie extending 100 meters into the sea are another attraction as well as the fishing boats marina.

Nearly 120 hotels and boarding houses offer hospitality to tourists, there are also camping sites with small houses and room for tents. Agro-tourism and eco-tourism are also developing in the community.

The ways and possibilities to rest in our community are many and diverse. Those keen on walking and cycling may follow special marked routs along the shore, those keen on horses can ride horses, enjoy rides in horse-drawn carriages or participate in hipotherapy. On the grounds of the air field in Bagicz different sports and recreation events take place, among others there are sightseeing flights by planes or paragliders.

The community is located by the national road number 11 and it has good comunication with many towns at home and abroad.

Informacja turystyczna / Touristische Information / Tourist Information :

Urząd Gminy Ustronie Morskie
Gemeindeamt in Ustronie Morskie
ul. Bolesława Chrobrego 68
78-111 Ustronie Morskie
tel.: +48 (94) 351-55-35
fax: +48 (94) 351-55-97

www.ustronie-morskie.pl      e-mail: ustronie-mor@post.pl